11 maja 2024

SOBOTA

Organizator zastrzega prawo do zmian

9:15 - 9:30

OTWARCIE KONFERENCJI

9:30 - 11:10

SESJA I

SESJA I

Prezydium:  
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis
dr hab. n. med. prof. UM Marcin Barylski
dr n. med. Michał Stuss

mgr Izabela Kuberka

9:30 – 9:50
I/1

Pacjent paliatywny z wielochorobowością i podwyższoną wartością CRP – czy antybiotykoterapia zawsze jest konieczna. Racjonalna farmakoterapia u kresu życia
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis

9:50 – 10:10
I/2

Pacjent z trudno gojącą się odleżyną – na co zwrócić uwagę?
mgr Izabela Kuberka

10:10 – 10:30
I/3

Pacjent po upadku ze złamaniem – kiedy diagnozować i leczyć osteoporozę?
prof. dr hab. n. med. Ewa Sewerynek, dr n. med. Michał Stuss
Sponsor wykładu:LEK-AM

10:30 – 10:50
I/4

Kiedy i jak ocenić gospodarkę żelazową u pacjenta geriatrycznego z niedokrwistością. Zasady suplementacji żelaza w podeszłym wieku
dr hab. n. med. prof. UM Marcin Barylski
Sponsor wykładu:EGIS

10:50 – 11:10
PANEL DYSKUSYJNY

11:10 - 11:40

Przerwa kawowa

11:40 - 13:20

SESJA II

SESJA II

Prezydium:  
prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak
dr n. med. Ewa Pisarczyk-Bogacka
dr n. med. Michał Graczyk
dr  Przemysław Baranowski

11:40 – 12:00
II/1
Pacjent geriatryczny wymagający leków wziewnych – właściwy dobór sposobu i rodzaju inhalacji 
dr n. med. Ewa Pisarczyk-Bogacka

12:00 – 12:20
II/2
Pacjent z bezsennością i lękiem, uzależniony od BDA – sposoby postępowania
prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak
Sponsor wykładu:GL Pharma

12:20 – 12:40
II/3
Pacjent w schyłkowym etapie chorób przewlekłych z kacheksją – sposoby postępowania, rola leczenia żywieniowego
dr Przemysław Baranowski

12:40 – 13:00
II/4
Pacjent z bólem przewlekłym – optymalny dobór leczenia w różnych sytuacjach klinicznych
dr n. med. Michał Graczyk
Sponsor wykładu:GL Pharma

13:00 – 13:20
PANEL DYSKUSYJNY

13:20 - 14:20

Lunch

14:10 - 14:20

Wykład

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy na wykład pt.:

Neuro Stymaulator Mózgu Światłem SLI Profesora Francesco Ferro Milone – wzrost poziomu białka bdnf, melatoniny oraz trening fal mózgowych w paśmie alfa.
mgr Joanna Kostrzewska

Sponsor wykład: 

14:20 - 16:00

SESJA III

SESJA III

Prezydium:
prof. dr hab. n.med. Tatiana Mularek-Kubzdela
prof. dr hab. n. med. Piotr Rozentryt
dr n. med. Katarzyna Broczek
dr n. med. Agata Kusz-Rynkun


14:20 – 14:40

III/1
Pacjent z niewydolnością serca i przewlekłą chorobą nerek –  aktualne zalecenia. Praktyczne aspekty kontekstowej modyfikacji leczenia diuretycznego i nawodnienia
prof. dr hab. n. med. Piotr Rozentryt

14:40 – 15:00
III/2

Pacjent >80r.ż. z zespołem kruchości, przewlekłą chorobą nerek i migotaniem przedsionków – właściwy dobór rodzaju i dawkowania leków przeciwkrzepliwych
prof. dr hab. n. med. Tatiana Mularek-Kubzdela
Sponsor wykładu:

15:00 – 15:20
III/3

Pacjent z niewydolnością serca, cukrzycą t.2 i nietrzymaniem moczu – jak pomóc a nie zaszkodzić
dr n. med. Agata Kusz-Rynkun

15:20 – 15:40
III/4

Pacjent geriatryczny z otępieniem i cukrzycą t.2 – jak optymalnie dobrać schemat terapii w sytuacji labilnych wartości glikemii
dr n. med. Katarzyna Broczek

15:40 – 16:00
PANEL DYSKUSYJNY

ZAKOŃCZENIE OBRAD NA SALI GŁÓWNEJ

 

16:00 - 16:15

Przerwa kawowa

16:15 - 17:45

WARSZTATY

WARSZTAT 1
16:15 – 17:45

Zastosowanie kannabinoidów w codziennej praktyce klinicznej
dr n. med. Michał Graczyk

WARSZTAT 2
16:15 – 17:45

Sztuka przekazywania niepomyślnych wiadomości
dr n. med. Marek Widenka

 

WARSZTATY ODBYWAJĄ SIĘ RÓWNOLEGLE!